Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 762

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Stránka 76 z 76

Exportovať