Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 738

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo nemecký jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
denná
2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo I. stupeň (profes. orientovane)
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo anglický jazyk
verejné zdravotníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
verejné zdravotníctvo slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
3
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo 2.
magister, Mgr.
externá
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. verejné zdravotníctvo anglický jazyk slovenský jazyk
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárna morfológia a fyziológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárna sestra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárna sestra 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna sestra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárna sestra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
vinárstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
vinárstvo /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
vinárstvo /2014/ 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
potravinárstvo slovenský jazyk
vizuálna komunikácia 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
vizuálne umenia 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
všeobecné lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo slovenský jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
vnútorné choroby zvierat 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárske lekárstvo anglický jazyk
vodná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
vodné stavby a vodné hospodárstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk

Stránka 69 z 75

Exportovať