Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Počet: 3 435

Študijný program Stupeň štúdia
Udelený akademický titul
Forma štúdia
Štandardná dĺžka štúdia
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný odbor Jazyk poskytovania Poznámka
špeciálne chovateľské odvetvia 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
špeciálne chovateľstvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
poľnohospodárstvo a krajinárstvo slovenský jazyk
šport a rekreácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vedy o športe slovenský jazyk
šport a rekreácia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
vedy o športe slovenský jazyk
šport a rekreácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
vedy o športe slovenský jazyk
šport pre zdravie 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
šport pre zdravie 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
šport pre zdravie 2.
magister, Mgr.
externá
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
šport pre zdravie 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
vedy o športe slovenský jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
vedy o športe slovenský jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe anglický jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe slovenský jazyk český jazyk
športová edukológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu
vedy o športe anglický jazyk
športový manažment 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
vedy o športe
ekonómia a manažment
slovenský jazyk
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov slovenský jazyk
ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
získavanie a spracovanie zemských zdrojov anglický jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava slovenský jazyk
železničná doprava 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
doprava anglický jazyk slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola Danubius
Fakulta sociálnych štúdií
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
žurnalistika - história 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
mediálne a komunikačné štúdiá
historické vedy
slovenský jazyk

Stránka 69 z 69

Exportovať