The University of Žilina

Institute of High Mountain Biology

 

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Workplace profile

Výskumný ústav vysokohorskej biológie je vedecká ustanovizeň Žilinskej univerzity. Jeho hlavným poslaním je výskum na všetkých úrovniach biologickej organizácie, od molekúl až po alpínske ekosystémy. Bol založený v roku 2000 ako centrum pre rozvoj alpínskeho biologického výskumu v Západných Karpatoch. Ďalšou dôležitou úlohou ústavu je napomáhať porozumeniu a ochrane vysokohorských ekosystémov.

Najtrvalejším produktom činnosti ústavu je významný medzinárodný vedecký časopis Oecologia Montana, ktorý prináša nové poznanie o vysokohorskej a horskej biote. V súčasnosti poskytujú možnosti ústavu ubytovanie pre 20 výskumných pracovníkov a 20 študentov, konferenčnú sálu, laboratórium pre molekulovú ekológiu, zoologické a botanické laboratóriá.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)

059 56 Tatranská Javorina 7
tel.: 052/449 9108
e-mail: ihmb@uniza.sk
web: www.vuvb.uniza.sk

Other services

Ubytovanie

v priebehu štúdia v Žiline - ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity (s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity) poplatok za ubytovanie 41 € - 51 €/mesačne v priebehu štúdia v Tatranskej Javorine - limitovaná možnosť ubytovania v priestoroch VÚVB podľa platného cenníka

Všetci študenti majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline. V priebehu štúdia v Tatranskej Javorine je možnosť ubytovania v priestoroch VÚVB alebo v súkromných ubytovacích zariadeniach v okolitých dedinách. VÚVB môže pomôcť nájsť vhodné ubytovanie pre študentov.

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Počas štúdia v Tatranskej Javorine majú študenti možnosť vlastnej prípravy jedla na VÚVB alebo individuálne. 

Admission procedure

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

 

Responsibility for content: Bc. Jana Závodská (jana.zavodska@uniza.sk)
Last update: 02.04.2020 15:09

Draw attention to not topical data