Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta. Študijný odbor masmediálne štúdiá v oboch študijných programoch – masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia sú perspektívnym študijným odborom. V oboch študijných programoch má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania: I. stupeň bakalárskeho štúdia (Bc.); II. stupeň magisterského štúdia (Mgr.); III. stupeň doktorandského štúdia (PhD.). Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce a taktiež budovať úspešnú kariéru. Operatívne reaguje na potreby krajín Európskej únie, v ktorej tretina populácie do 35 rokov pôsobí v komunikačnej sfére (tlačených, elektronických médiách, reklamných a marketingových agentúrach, v oblasti sociálnej, politickej a inštitucionálnej komunikácie).

 

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ostatné služby

aaaaaa

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 09.01.2019 14:23

Upozorniť na neaktuálne údaje