Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta. Študenti si môžu vybrať z viacerých študijných odborov, ktoré majú vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. Fakulta ponúka štúdium v odbore masmediálne štúdiá v študijných programoch – masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, teória digitálnych hier, aplikované mediálne štúdiá, vzťahy s verejnosťou - media relation (v EN jazyku). Vo všetkých študijných programoch má akreditované oba stupne vysokoškolského vzdelania: I. stupeň bakalárskeho štúdia (Bc.); II. stupeň magisterského štúdia (Mgr.). Okrem toho ponúka aj III. stupeň doktorandského štúdia (PhD.) na programe masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia a teória digitálnych hier. Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré im umožania úspešne sa uplatniť na trhu práce a taktiež budovať úspešnú kariéru. Operatívne reaguje na potreby krajín Európskej únie, v ktorej tretina populácie do 35 rokov pôsobí v komunikačnej sfére (tlačených, elektronických médiách, reklamných a marketingových agentúrach, v oblasti sociálnej, politickej a inštitucionálnej komunikácie). Jej absolventov nájdete v každom slovenskom médiu, reklamnej agentúre a kreatívnom hráčskom priemysle. 

Viac informácií o prijímacom konaní nájdete na našich sociálnych sieťach alebo tu. (Prelink https://fmk.sk/prijimacky/?target=bc-studium#tablist1-tab2)

 Vzdelávanie je okrem teoretickej výučby zamerané aj na dôraz na praktiké zručnosti. Tie môžu študenti získať v rôznych ateliéroch (fotografický, rozhlasový, televízny, print a online žurnalistika), kabinetoch (marketingu, eventov, social media, PR a iné) či organizáciou alebo účasťou na rôznych LAGs a podobne. Viac info nájdete tu (Prelink: https://fmk.sk/fakultny-zivot/kabinety/)

Prijímacie konanie

Masmediálna komunikácia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Marketingová komunikácia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Vzťahy s médiami Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Teória digitálnych hier Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Marketingová komunikácia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Masmediálna komunikácia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Vzťahy s médiami Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Aplikované mediálne štúdiá Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Teória digitálnych hier Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 09.06.2020 – 09.06.2020

Marketingová komunikácia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 01.08.2020 – 31.08.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. 

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach v budovách UCM. 

Ostatné služby

aaaaaa

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 20.11.2019 07:03

Upozorniť na neaktuálne údaje