Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta. Študijný odbor masmediálne štúdiá v oboch študijných programoch – masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia sú perspektívnym študijným odborom. V oboch študijných programoch má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania: I. stupeň bakalárskeho štúdia (Bc.); II. stupeň magisterského štúdia (Mgr.); III. stupeň doktorandského štúdia (PhD.). Poslaním fakulty je poskytnúť budúcim absolventom nevyhnutné teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce a taktiež budovať úspešnú kariéru. Operatívne reaguje na potreby krajín Európskej únie, v ktorej tretina populácie do 35 rokov pôsobí v komunikačnej sfére (tlačených, elektronických médiách, reklamných a marketingových agentúrach, v oblasti sociálnej, politickej a inštitucionálnej komunikácie).

 

Prijímacie konanie

Aplikované mediálne štúdiáMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 30.08.2019

Masmediálna komunikáciaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Masmediálna komunikáciaMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 30.08.2019

Teória digitálnych hierMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Aplikované mediálne štúdiáMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Marketingová komunikáciaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Teória digitálnych hierMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Marketingová komunikáciaMgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 31.08.2019

Marketingová komunikáciaPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.07.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 30.08.2019

Teória digitálnych hierPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.07.2019
Termín skúšky: 01.08.2019 – 30.08.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ostatné služby

aaaaaa

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 09.01.2019 14:23

Upozorniť na neaktuálne údaje