Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vznikla v roku 2004. Poskytuje akreditované študijné programy troch stupňov štúdia: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Vzdelávací proces sa realizuje v rámci dvoch študijných odborov: Ekonómia a manažment a Ekologické a environmentálne vedy. V odbore Verejná správa a regionálny rozvoj sú akreditované študijné programy: Regionálny rozvoj  a politiky EÚ a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. V odbore Environmentálny manažment je akreditovaný študijný program Environmentálny manažment.

Fakulta zabezpečuje bezplatne štúdium v kombinácii anglického a slovenského jazyka.

 

Prijímacie konanie

Regionálny rozvoj a politiky EÚ Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Regionálny rozvoj a politiky EÚ Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Regionálny rozvoj a politiky EÚ Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky:

Integrovaný rozvoj vidieka PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 14.06.2024
Termín skúšky:

Integrovaný rozvoj vidieka PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 14.06.2024
Termín skúšky:

Integrovaný rozvoj vidieka PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 14.06.2024
Termín skúšky:

Integrovaný rozvoj vidieka PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 14.06.2024
Termín skúšky:

Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Regionálny rozvoj a politiky Európskej únie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 15.07.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10

Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom 2+2 a 2+1.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

 

Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón AE). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

 

Ostatné služby

Deň otvorených dverí na FEŠRR sa bude konať online dňa 2.2.2021 a 1.4.2021 v čase o 15:00h. Bližšie infomácie budú zverejnené na web stránke fakulty www.fesrr.uniag.sk.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová (veronika.dalkovicova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 23.03.2021 11:07

Upozorniť na neaktuálne údaje