Slovak University of Agriculture in Nitra

Faculty of European Studies and Regional Development

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vznikla v roku 2004. Poskytuje akreditované študijné programy troch stupňov štúdia: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Vzdelávací proces sa realizuje v rámci dvoch študijných odborov: Ekonómia a manažment a Ekologické a environmentálne vedy. V odbore Verejná správa a regionálny rozvoj sú akreditované študijné programy: Regionálny rozvoj  a politiky EÚ a Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu. V odbore Environmentálny manažment je akreditovaný študijný program Environmentálny manažment.

Fakulta zabezpečuje bezplatne štúdium v kombinácii anglického a slovenského jazyka.

 

Admission procedure

Rural Development and Development of Rural Tourism Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Regional Development and Policies of the EU Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Regional Development and Policies of the EU Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Rural Development and Development of Rural Tourism Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Regional Development and Policies of the EU Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch  s celkovou kapacitou vyše ako 2600 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.

ŠD Mladosť, Štúrova ulica 3

Študentský domov leží v blízkosti centra mesta, neďaleko areálu univerzity. Blok A má ubytovaciu kapacitu 158 lôžok s bunkovým systémom 2+1+1 so spoločným sociálnym zariadením. Na prízemí sa nachádza zdravotné stredisko. Blok B je vstupná časť, kde sa nachádza vrátnica, spoločenská miestnosť, jedáleň a bufet. V spoločenskej miestnosti s kapacitou 150 miest sa usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie, výstavy, študentské plesy, diskotéky. Blok C má ubytovaciu kapacitu 1008 lôžok s bunkovým systémom 3+2 so spoločným sociálnym zariadením.

ŠD Antona Bernoláka,  Trieda A. Hlinku 38

Študentský domov je situovaný v areáli univerzity, v blízkosti výstaviska Agrokomplex. Ubytovaní študenti majú na každom poschodí k dispozícii študovňu a kuchynku, niekoľko televíznych miestností, práčovne a sušiarne. Na športové aktivity im slúžia posilňovne, stolnotenisová miestnosť, volejbalové a tenisové ihrisko. Okrem toho sa tu nachádza nová počítačová miestnosť. Ubytovacie priestory sú rozdelené do troch blokov. Blok A je novopostavená časť s kapacitou 304 študentských lôžok. Izby sú riešené bunkovým systémom 2+2 so spoločným sociálnym zariadením a chladničkou.

Blok B a C (časť Nová doba) s kapacitou 738 lôžok ponúka ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách, pričom sociálne zariadenia sú spoločné pre jedno poschodie. Dvojposteľové izby majú balkóny.

ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10

Študentský domov je situovaný na sídlisku Chrenová 15 minút od areálu univerzity. Ubytovaní študenti majú k dispozícii televíznu miestnosť a na každom poschodí kuchynku. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom 2+2 a 2+1.

ŠD Akademická 1755

Študentský domov sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje v 2-posteľových študentských izbách bunkového systému.

 

Boarding

Študenti a doktorandi SPU sa môžu stravovať v jedálňach, ktoré sú súčasťou študentských domovov Mladosť a Antona Bernoláka. Do stravovacieho systému sa prihlasujú prostredníctvom identifikačných čipových kariet, ktoré im vyhotoví oddelenie vydávania ID kariet (pavilón AE). Obedy si môžu objednávať vopred z piatich druhov jedál, alebo vybrať z aktuálnej ponuky mäsitých, bezmäsitých a vegetariánskych jedál  priamo pri výdaji stravy. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky. V jednotlivých študentských domovoch sú bufety s občerstvením.

Bližšie informácie na http://www.spu.sk/sk/studentske-domovy-a-jedalne/

 

Other services

Deň otvorených dverí na FEŠRR sa bude konať online dňa 2.2.2021 a 1.4.2021 v čase o 15:00h. Bližšie infomácie budú zverejnené na web stránke fakulty www.fesrr.uniag.sk.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Veronika Dalkovičová (veronika.dalkovicova@uniag.sk)
Last update: 23.03.2021 11:07

Draw attention to not topical data