e-kurz - Modul 5: Databázový systém (MS Access)

Názov kurzu Modul 5: Databázový systém (MS Access)
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied
Autor Martin Cápay
Martin Drlík
Kľúčové slová databázový systém MS Access ECDL
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=18
Oblasť Informačné a komunikačné technológie
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Počet absolventov 40
Realizácia v rámci projektu
Anotácia

# Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení # Vytvorenie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu # Aktualizácia databázy # Tvorba formulárov a úprava ich vzhľadu # Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov # Prezentácia vybraných informácií – tvorba zostáv

Použité prvky grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 17:00

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz