e-kurz - Počítačové siete 1

Názov kurzu Počítačové siete 1
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor Peter Švec
Marek Vrábel
Milan Turčáni
Kľúčové slová počítačové siete OSI TCP IP LAN
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=2
Oblasť Informačné a komunikačné technológie
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
kooperatívne/skupinové aktivity
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Peter Švec, (psvec@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.12.2009 03:44

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz