e-kurz - Úvod do OS UNIX

Názov kurzu Úvod do OS UNIX
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor Peter Švec
Kľúčové slová UNIX Linux Solaris
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=212
Oblasť Aplikovaná informatika
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ kombinované
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Anotácia

Operačný systém – hlavné komponenty počítača, funkcie operačného systému, správca zdrojov, virtuálny počítač, štruktúra operačného systému, členenie operačných systémov UNIX – história operačného systému, štruktúra systému Prihlasovanie do systému, základné príkazy v UNIXe Súborový systém Bezpečnosť súborového systému Vyhľadávacie funkcie, filtrovanie Systémové procesy, archivácia údajov Textový editor VI Práca s premennými prostredia, využitie textového editora Textový procesor SED Skripty shellu Grafické prostredie systému UNIX

Použité prvky riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Peter Švec, (psvec@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.12.2009 03:45

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz