e-kurz - Optimalizácia

Názov kurzu Optimalizácia
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied a informatiky
Autor Mgr. Martin Vozár, PhD.
Kľúčové slová optimalizácia algoritmus
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=34
Oblasť Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Realizácia osobný rast
Anotácia

Metódy jednoparametrickej optimalizácie Metódy viacparametrickej optimalizácie bez ohraničení Metódy viacparametrickej optimalizácie s ohraničeniami

Použité prvky riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
multimediálne animácie (swf)
Rok spustenia kurzu 2008
Kontakt na autora kurzu: Martin Vozár, (mvozar@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 04.05.2010 12:22

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz