Aktuality

Najnovšie články

Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách

07.07.2011

Touto cestou si dovoľujem aktualizovať informácie o reklamnej súťaži OSN Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách a zároveň Vás upozorniť na možnosť zúčastniť sa online hlasovania za najlepší návrh reklamy.  

Letná škola EURUS-AGRI 2011

07.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, bude 28. júna otvorený II. ročník…  

Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011

30.06.2011

Slovenský plynárenský a naftový zväz ponúka v súťaži Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011 tri ceny za diplomové práce, ktoré sa dotýkajú niektorej z oblastí, v nasledovných strategických princípoch Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU):  

Nitrianska letná univerzita 2011

30.06.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…  

Výstava prác nominovaných na cenu prof. Jozefa Lacka

24.06.2011

Cena prof. Jozefa Lacka je celoštátnou súťažou o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

24.06.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu…  

KRST SLOVNÍKA ZNALOSTNEJ EKONOMIKY

24.06.2011

Dňa 22.6.2011 o 13:00h sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnil slávnostný krst Slovníka znalostnej ekonomiky. Krst vykonali doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a prof. RNDr.…  

Výstava_EXPO_2010_SHANGHAI

14.06.2011

Fakulta architektúry STU Bratislava Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky Spolok architektov Slovenska Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií architekta Branislava Somoru EXPO 2010 SHANGHAI 13/06/2011 o 16.00 hod.  

Vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku

14.06.2011

V pondelok 6. júna 2011 sa v Galérii UniverzUm v budove Pedagogickej fakulty konala vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, digitálna audio - video technika, ľudové remeslá a…  

Škola v prírode s výučbou tenisu pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

06.06.2011

Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB, pracovisko Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, pripravilo pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí prvýkrát školu v prírode…