Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí SPU

20.01.2012

Deň otvorených dverí na SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre partner pre celú rodinu srdečne pozýva všetky generácie na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave skúmajú možnosti zlepšenia mobility seniorov

13.01.2012

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) začali v týchto dňoch realizovať klinickú štúdiu v rámci medzinárodného projektu Mobilita v starobe. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie komplexného programu pre diagnostiku a efektívny rozvoj…  

Pozvánka na Informačný deň EU v Bratislave

13.01.2012

V dňoch 2-3. februára 2012 budú prebiehať informačné dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, Košiciach a Michalovciach.  

Oficiálne vyjadrenia vysokých škôl o spôsobe zapojenia k preberaniu údajov z centrálnej elektronickej prihlášky

12.01.2012

Oficiálne vyjadrenia zaslané jednotlivými vysokými školami s informáciou o spôsobe zapojenia vysokej školy k elektronickému preberaniu údajov z elektronickej prihlášky Portálu VŠ pre akademický rok 2012/2013.  

Preberanie údajov z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy

11.01.2012

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy k dnešnému dňu deklarovali dve vysoké školy  

Deň otvorených dverí 2012

10.01.2012

Dňa 16. februára 2012 sa na všetkých piatich fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí.  

Štipendijný pobyt na Kanazawa University, Japonsko

28.12.2011

22.2.2012 je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University.  

Študentská osobnosť Slovenska 2011 putuje na FA STU

28.12.2011

Z dnešného pohľadu už tradičnú národnú súťaž mladých talentovaných študentov pod názvom Študentská osobnosť Slovenska organizuje Junior Chamber International - Slovakia, pod záštitou prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, s podporou Slovenskej…  

Vianočný dar SPU

19.12.2011

S blížiacim sa koncom roka sa postupne koná stále viac dobročinných akcií, podujatí a koncertov, kedy nikto z nás nechce zabudnúť aj na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj aula SPU sa 11. decembra zaplnila pozvanými hosťami, ktorí chceli aspoň…  

Výstava svetoznámeho slovenského fotografa Karola Kállaya

19.12.2011

V Galérii na schodoch pri Katedre kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (Hodžova ulica č. 1) je od 6. decembra do konca januára 2012 sprístupnená výstava svetoznámeho slovenského fotografa Karola Kállaya. Ide o poslednú výstavu tohto roku…