Aktuality

Najnovšie články

Go8 Australia ponúka štipendiá pre mladých výskumníkov

07.09.2011

21.10.2011 je uzávierka podávania prihlášok na Go8 European Felloships. Group of Eight (Go8) Austrália ponúka 8 štipendií pre mladých výskumných pracovníkov z Litvy, Estónska, Lotyšska, Poľska, Maďarska, ČR, SR, Rumunska, Bulharska, Ruska a…  

Štipendiá mexickej vlády

18.08.2011

7.10.2011 je uzávierka na podávanie žiadostí o štipeńdiá Mexickej vlády pre doktorandov a výskumných pracovníkov na 1-12 mesačný výskumný pobyt. Mexická vláda hradí zápisné a školné (v závislosti od štipendijného programu), mesačné štipendium vo…  

Múzy v Botanickej záhrade

18.08.2011

Prvé stretnutie s múzami a veľa inšpirácie mali možnosť návštevníci botanickej záhrady zažiť v nedeľu 14. augusta 2011.  

Dodatočné termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium

12.08.2011

Základné informácie o dodatočných termínoch na podávanie prihlášok a o dodatočných prijímacích pohovoroch.  

Štipendium M. R. Štefánika obnovené

28.07.2011

Vážená pani, vážený pán, dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti v rámci programu Štipendium M. R. Štefánika.  

Univerzita Komenského v Bratislave vydala doteraz viac ako 5 500 publikácií

21.07.2011

Bratislava, 19. júla 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá realizuje systematickú vydavateľskú činnosť pod vlastným menom od roku 1967, vydala doposiaľ viac ako 5 500 titulov v celkovom náklade vyše 3 milióny výtlačkov. Najpočetnejšiu…  

Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike SOŠE Liptovský Hrádok, 17. - 28. august 2011

17.07.2011

SSE organizuje sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa…  

Druhý ročník letnej školy EURUS-AGRI 2011

14.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity (ŠPTU) v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, sa od 27. júna do 11. júla konal II…  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

14.07.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation".  

Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách

07.07.2011

Touto cestou si dovoľujem aktualizovať informácie o reklamnej súťaži OSN Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách a zároveň Vás upozorniť na možnosť zúčastniť sa online hlasovania za najlepší návrh reklamy.