University

University of Security Management

University logo

University profile

The University of Security Management in Košice organizes a full-time and external study in the field of study : 8.3.1 “Protection of Persons and Property” in the study programme “Security Management” for the 1st level of the university education (Bc.) and since the academic year 2008/2009 also for the study in the 2nd level of the university education (Ing.) in same study programme. Also graduates of the bachelor study in the affined fields of study can register to the study in the 2nd level of the university education after the differential exams performance.

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra v praxi a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Study places

Seat of the university

Košťova 1, 040 01, Košice

+421 55 7201071, školské odd./education dep.: +421 55 7274320, 2

055/7201071

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter