Teachers assessment

Zdenko Pirník

Zdenko Pirník
doc., PharmDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!