J. Selye University

Faculty of Education of J. Selye University

Logo univerzity

Study programs

Profil fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Admission procedure

Hungarian language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of English language and LiteratureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of catecheticBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects Slovak language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of HistoryBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects BiologyBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of InformaticsBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects Mathematics Bc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of Hungarian language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Pre-school and elementary pedagogyBc., external

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Last update: 09.12.2016 15:01

Draw attention to not topical data