J. Selye University

Faculty of Education of J. Selye University

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Admission procedure

Teaching of Subjects Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Mathematics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Hungarian language and literature Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Pre-school and elementary pedagogy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of German language and Literature Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of the Subjects of Chemistry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of English language and Literature Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of catechetic Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Slovak language and literature Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Last update: 08.02.2021 08:51

Draw attention to not topical data