J. Selye University

Faculty of Education of J. Selye University

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Admission procedure

Teaching of Subjects of English language and Literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of catechetic Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of the Subjects of Mathematics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Hungarian language and literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of German language and Literature Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching for primary education Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of History Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Biology Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.06.2021
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Last update: 08.02.2021 08:51

Draw attention to not topical data