J. Selye University

Faculty of Education of J. Selye University

Logo univerzity

Faculty profile

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Admission procedure

Teaching of Subjects of English language and LiteratureBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of catecheticBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Slovak language and literatureBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of HistoryBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects BiologyBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of InformaticsBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Mathematics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Hungarian language and literatureBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Pre-school and elementary pedagogyBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of German language and LiteratureBc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2018
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Last update: 09.12.2016 15:01

Draw attention to not topical data