J. Selye University

Faculty of Education of J. Selye University

Logo univerzity

Study programs

Hungarian language and literature (full-time )
Pre-school and elementary pedagogy (full-time )
Pre-school and elementary pedagogy (external )
Teaching of Subjects of English language and Literature (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time, combinative )
Teaching of Subjects Biology (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time, combinative )
Teaching of Subjects of History (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time, combinative )
Teaching of the Subjects of Chemistry (full-time, combinative )
Teaching of Subjects of Informatics (full-time, combinative )
Teaching of Subjects of catechetic (full-time, combinative )
Teaching of Subjects of Hungarian language and literature (full-time, combinative )
Teaching of Subjects Mathematics (full-time, combinative )
Teaching of Subjects of German language and Literature (full-time, combinative )
Teaching of Subjects Slovak language and literature (full-time, combinative )

Profil fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Admission procedure

Teaching of Subjects Mathematics Bc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of Hungarian language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Pre-school and elementary pedagogyBc., external

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of German language and LiteratureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Pre-school and elementary pedagogyBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of the Subjects of ChemistryBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Hungarian language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of English language and LiteratureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects of catecheticBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Teaching of Subjects Slovak language and literatureBc., full-time

Uzávierka prihlášok: 31.03.2017
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Accomodation

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Boarding

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@selyeuni.sk)
Last update: 09.05.2016 08:34

Draw attention to not topical data