Bezpečnosť na vysokých školách sa posúva do ďalšej fázy

14.02.2024

Prvá štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera sa na stretnutí dohodli, že rezorty pripravia bezpečnostné štandardy pre vysoké školy. Tie budú mať odporúčací charakter a zároveň budú slúžiť ako podklad pre bezpečnostný audit, ktorý by sa mal následne uskutočniť na vysokých školách. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhradí finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých budú môcť vysoké školy financovať bezpečnostné audity.

Predstavitelia oboch rezortov sa na stretnutí zhodli, že téma bezpečnosti na školách je pre nich prioritou. Na základných a stredných školách odštartoval bezpečnostný audit už v polovici januára.  Keďže vysoké školy sú špecifické, postup pri vytváraní bezpečnejšieho prostredia na nich bude vyzerať odlišne. Ministerstvá by sa chceli inšpirovať napr. Českou republikou, kde je v platnosti česká technická norma (prevencia kriminality – riadenie bezpečnosti pri plánovaní, realizácii a užívaní škôl a školských zariadení).

„Uvedomujeme si dôležitosť bezpečnosti na vysokých školách, a aj preto sme s kolegami z ministerstva vnútra hľadali riešenia, ako čo najskôr zabezpečiť prvé kroky k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia na vysokých školách. Už dnes vieme konkrétne kroky, ktoré nás v najbližších týždňoch a mesiacoch čakajú a na ktorých budeme intenzívne medzirezortne spolupracovať,“ uviedol po stretnutí štátny tajomník ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Róbert Zsembera.

Zástupcovia Policajného zboru na stretnutí uviedli, že v rámci vypracúvania bezpečnostných štandardov krajskí policajní riaditelia zorganizujú stretnutia s rektormi vysokých škôl, pričom ich budú informovať o preventívnych postupoch pri zabezpečovaní bezpečnosti na vysokých školách, ktoré možno uskutočniť bez bezpečnostného auditu. Každá vysoká škola zároveň deleguje kontaktnú osobu, ktorá bude v priamom kontakte s príslušným krajským policajným riaditeľstvom. 

Predstavitelia rezortov by o ďalšom postupe mali informovať v nasledujúcich týždňoch, kedy by verejnosti predstavili aj bezpečnostný štandard pre vysoké školy.