Latest articles

Výstava projektov študentov Fakulty architektúry STU

14.02.2013

Reflexná vesta, ktorá vám nabije telefón vo vrecku. Elektromobil. Aktovka z odpadu. Tieto a ďalšie zaujímavé návrhy študentov Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU si možno pozrieť na výstave v bratislavskom Centre vedecko-technických informácií.  

Deň kariéry SPU

14.02.2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Kariérne centrum SPU v Nitre vás pozývajú na Deň kariéry SPU 2013,  

Druhý ročník EURUS AGRI

14.02.2013

Na SPU otvorili 11. februára 2. ročník medzinárodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu pre študijný program agrárny obchod a marketing.  

Informačný seminár - Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

14.02.2013

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Vás pozýva na informačný seminár „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“, ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2013 o 12:30 h. v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF).  

Ekonomická univerzita preskúma motor slovenskej ekonomiky

14.02.2013

Ekonomická univerzita v Bratislave pripraví prvú ucelenú vedeckú štúdiu v histórii Slovenska, ktorej cieľom je komplexne zmapovať vplyv automobilovej výroby na ekonomiku krajiny. To všetko vrátane dopadu na vývoj miezd, zamestnanosti či…  

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013

13.02.2013

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2013 sa bude konať 24. apríla 2013. Miestom konania, tak ako po minulé roky je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).  

Z vernisáže výstavy Zmeny hodnotových orientácií

10.02.2013

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú…  

Deň otvorených dverí ukázal laboratóriá i výstavy, kone i plazy

10.02.2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stredoškolákom a ich rodinám možnosť nahliadnuť do zázemia svojich šiestich fakúlt. V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupnené univerzitné vivárium,…  

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

10.02.2013

13. februára 2013 (streda) od 13.00 do 19.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava  

Najpožičiavanejším knižným titulom na Univerzite Komenského je Interná medicína

08.02.2013

Bratislava, 8. februára 2012: Dielo Interná medicína od Jána Gvozdjáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. bolo vlani najpožičiavanejším knižným titulom na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Študenti UK si ho vypožičali spolu 910-krát.