Latest articles

Rektorovi Petrovi Bielikovi udelili Cenu mesta Nitry

09.12.2012

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas neho primátor Nitry Jozef Dvonč udelil Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta.  

Vianočný bazár

09.12.2012

Prichádza čas Vianoc a študenti a pedagógovia Katedry politológie a európskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhodli zorganizovať Vianočný dobročinný bazár, ktorý sa bude konať na prízemí budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre.…  

Stovka krajanov zažije „slovenského Mikuláša“

02.12.2012

V dňoch 5. až 7. decembra 2012 zavíta na Slovensko stovka krajanov - 80 žiakov základných škôl a 20 pedagógov z Rumunska, Srbska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Chorvátska. Zaujímavý program pre nich pripravili Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity…  

Na SPU v Nitre vznikne nové výskumné centrum

02.12.2012

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa 27. – 28. novembra zúčastnil na prvom fóre Európskej stratégie pre Dunajský región organizovanom vládou spolkovej krajiny Bavorsko a Európskou komisiou…  

Zimné študentské hry

02.12.2012

V dňoch 15-17.2. 2013 sa v Jasnej uskutočnia Zimné študentské hry  

Zimné študentské hry 2013

30.11.2012

Zimné študentské hry 2013 sú podujatie pre všetkých študentov a mladých ľudí, ktorí milujú šport, zábavu a stretnutia s novými ľuďmi. Ide o druhý ročník tohto eventu.  

Vianočný benefičný koncert

26.11.2012

Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre Vás pozýva na slávnostný benefičný koncert konaný pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  

Rektor P. Bielik ocenil úspešných študentov

25.11.2012

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo kultúrnej…  

Fakulta managementu UK medzi najlepšími biznis školami sveta

25.11.2012

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave opäť potvrdila svoje kvality v celosvetovom hodnotení medzinárodnej rankingovej agentúry EDUNIVERSAL a úspešne obhájila svoje pozície medzi 1000 najlepšími biznis školami na svete.  

TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr Venezuely

25.11.2012

Dňa 22. novembra 2012 sa v Divadelnej kaviarni Tatra v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre konala prednáška v rámci série posedení „Veda v Centre" s osobnosťami vedy na tému „TEPUY – objavovanie Strateného sveta stolových hôr…