Latest articles

Biela kniha NANO

13.05.2010

Iniciatíva GENNESYS "Grand European initiative on Nanoscience and Nanotechnology Using Neutron- and Synchrotron radiation Sources": A Responsible European Partnership between Nanomaterials Research Labs, Universities, Industry and the Synchrotron…  

ekotopfilm - TOUR SLOVENSKO - TRENČÍN

10.05.2010

Tradičnou súčasťou prehliadky - je podujatie nazvané „JuniorFestival – ekotopfilm pre deti a mládež“, ktorého cieľom je poskytnúť mladej generácii najaktuálnejšie informácie o globálnom vývoji vo všetkých odvetviach aktivít človeka, s akcentom na…  

Envirofilm 2010

10.05.2010

V nedeľu 9. mája začal XVI. medzinárodný súťažný festival filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010  

Stavanie mája a Poradňa zdravia

04.05.2010

Už tradične bolo súčasťou Nitrianskych univerzitných dní aj stavanie mája. V piatok 30. apríla 2010 študenti UKF a SPU v spolupráci s mestom Nitra sa podujali v duchu ľudových tradícií vztýčiť na Svätoplukovom námestí strom, ozdobený stužkami.  

Knižnica VŠM/CityU na 3. mieste v Top WebLib 2009

03.05.2010

Knižnica VŠM/CityU sa v súťaži o najlepšie webové sídlo knižnice Top WebLib 2009 umiestnila vrámci sekcie odborných knižníc na 3. mieste.  

Časopis Občas nečas

26.04.2010

Časopis študentov nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa Občas nečas  

Spoznaj seba, spoznaj svet

26.04.2010

Si študent a nevieš čo robiť cez leto? Si absolventom vysokej školy a nechceš už variť kávu s diplomom v ruke? Organizácia AIESEC Trnava Ti ponúka možnosť stráviť (nielen) letné mesiace efektívne absolvovaním odbornej zahraničnej stáže.  

Výskumné štipendiá japonskej vlády pre absolventov

23.04.2010

Uzávierka prihlášok je 9. júna 2010.  

Geografický ústav SAV v spolupráci s ďalšími organizáciami vyhlasujú súťaž o najlepšiu študentskú esej pri príležitosti 10. výročia vzniku Európskeho dohovoru o krajine pre vysokoškolákov z Česka a Slovenska

23.04.2010

Tematické zamerania 9. ročníka: problematika ochrany hodnôt kultúrnej krajiny a udržateľného spôsobu nášho života v nej s dôrazom na desaťročie, ktoré práve uplynulo od vzniku Európskeho dohovoru o krajine.  

Cena Pavla Straussa

20.04.2010

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie a Kulturologická spoločnosť, vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie CENY PAVLA STRAUSSA za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia 21. apríla (streda) 2010 o 17.00…