Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Poslanie fakulty

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a súčasne rozvíja osobitosti bádania a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania, ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spoločnosti, a to na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania, schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity stavia svoje ciele a úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae. Viac o fakulte na stránke http://ff.ku.sk/infocd/.

Kto nás inšpiroval

Ladislav Hanus
Filozof a teológ. Profesor Hanus vyoral hlbokú brázdu na poli teologického myslenia tým, že obrátil pozornosť na ľudské záležitosti, ktoré treba reflektovať teologicky. O Bohu treba uvažovať vo vzťahu k človeku. Kultúra človeka je kresťanský humanizmus. Kultúra človeka nemôže ostať v jej naturálnej podobe, lebo ide o človeka, ktorý je vykúpený. Na druhej strane kresťanská kultúra je schopná pojať do svojho obsahu všetko, čo je v človeku prirodzene dobré a dá sa tým aj inšpirovať. Takto sa tento mysliteľ a teológ stal aj veľkým umenovedcom. Hanusovo dielo svedčí o tom, že Slováci sú schopní vnímať pravdu, kultúru, vieru. A to je nádej pre Slovensko v dobe nesprávne chápaného pluralizmu a slobody, kde sa subjektívno stavia nad objektívny svet. Aby aj súčasná generácia, najmä mladá, študentská, poznala osobnosti svojho národa a pokračovala v ich kultúrnosti, preto na návrh Filozofickej fakulty KU bol Ladislavovi Hanusovi udelený titul Doctor honoris causa, in memoriam. Aby sme na neho nezabudli.

Jozef kardinál Tomko
Inšpiroval nás jeho život, činnosť a dielo vyjadrené v jeho slovách: „Hľadajte cesty k vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi, lebo cieľom je človek. Kľúčovým problémom je otázka života. (...) treba zachrániť trvalé hodnoty.“ Preto na návrh Filozofickej fakulty KU bol Jozefovi kardinálovi Tomkovi 26. apríla 2006 udelený čestný doktorát Katolíckej univerzity v Ružombekru.

Anton Neuwirth
Význam Antona Neuwirtha tkvie v jeho prínose a vklade pre šírenie kresťanskej viery, náboženskej a politickej slobody a medzinárodného zviditeľnenia Slovenska v Európe a vo svete. Doktor Anton Neuwirth žiari ako výrazná osobnosť moderného Slovenska. Inšpiroval nás jeho život a posolstvo pre našu komunitu: „Katolícku univerzitu nemožno chápať len ako vysokoškolskú ustanovizeň zriadenú katolíckou cirkvou, resp. podľa jej právnych noriem. Zmyslom jej existencie by malo byť integrovanie pozitívnych prvkov klasickej univerzity, so všetkými kladmi súdobého vysokého školstva. (...) V prostredí katolíckej univerzity sa poznávanie základných a náboženských právd znovu a znovu stáva zážitkom – zážitkom Božej prítomnosti nielen v osobnom živote žiakov a profesorov, ale celkom špecificky v ich vzájomnom spoločenstve.“ Na návrh Filozofickej fakulty KU bol Antonovi Neuwirthovi 25. mája 2005 udelený čestný doktorát Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prijímacie konanie

Žurnalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky: 22.08.2024 – 22.08.2024

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky: 19.08.2024 – 19.08.2024

Anglistika a amerikanistika - história Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky: 19.08.2024 – 19.08.2024

Filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky:

Anglistika a amerikanistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky: 19.08.2024 – 19.08.2024

História Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky:

Učiteľstvo filozofie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky:

Anglistika a amerikanistika - filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 07.08.2024
Termín skúšky: 19.08.2024 – 19.08.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie študentom poskytuje samostatná súčasť univerzity - Ubytovacie  a stravovacie zariadenia KU. Študenti majú možnosť ubytovať sa aj v súkromí .

Stravovanie

Viac o zabezpečení stravovania na internetovej stránke v časti -  Ubytovacie  a stravovacie zariadenia KU

Ostatné služby

Študentom fakulty sú k dispozícii rekonštruované moderne a nadštandardne zariadené priestory. Odborná literatúra, denná tlač a počítače s pripojením na internet sú lokalizované v knižnici, v Zdrojovom centre.  Podrobné informáie o fakulte nájdete tu. Ako sú slovenskí vysokoškoláci spokojní so svojou vzdelávacou inštitúciou bolo zisťované v celoslovenskom anonymnom prieskume agentúry GfK , ktorého sa zúčastnili aj študenti Filozofickej fakulty KU.

Ako a kde využiť voľný čas môžu napomôcť informácie zo stránok mesta Ružomberok. Univerzita je lokalizovaná uprostred krásnych hôr s mnohými možnosťami: lyžovania, turistiky , kúpania, či obdivovaním ľudovej architektúry, histórie v Liptovskom múzeu, alebo umeleckých diel v Galérii Ľudovíta Fullu.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová (hana.grellnethova@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 05.04.2023 07:32

Upozorniť na neaktuálne údaje