Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 5

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 04.07.2024 - 04.07.2024
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024 04.07.2024 - 04.07.2024
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Reformovaná teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2024 - 30.06.2024 04.07.2024 - 04.07.2024
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2024 - 15.06.2024 04.07.2024 - 04.07.2024
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.01.2024 - 15.06.2024 04.07.2024 - 04.07.2024