Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 23

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Aplikovaná informatika
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Obchod a marketing
1. degree , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Rozvoj vidieka
1. degree , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Pedagogika a vychovávateľstvo
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 02.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.03.2021 06.07.2021 - 06.07.2021 do 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná do 31.05.2021 06.07.2021 - 06.07.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Reformovaná teológia
spojený 1. a 2. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.05.2021 06.07.2021 - 06.07.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. degree , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 23.08.2021 - 23.08.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. degree , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.06.2021 23.08.2021 - 23.08.2021