Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 12.04.2022 - 09.06.2022 28.06.2022 - 28.06.2022 13.06.2022 - 31.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 12.04.2022 - 09.06.2022 28.06.2022 - 28.06.2022 13.06.2022 - 31.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , E, Anglický
externá 12.04.2022 - 09.06.2022 28.06.2022 - 28.06.2022 13.06.2022 - 31.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , E, Slovenský
externá 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , E, Slovenský
externá 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 20.12.2021 - 31.03.2022 13.06.2022 - 13.06.2022 01.06.2022 - 29.07.2022