Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
3. stupeň , E, Anglický
externá
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2024 - 25.07.2024