bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Detail študijného programu

Kód: 184722
UIPŠ kód: 9216R02
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 101064
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť