manažment a právo

Detail študijného programu

Kód: 184129
UIPŠ kód: 6213R16
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekonómia a manažment , právo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.01.2020
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 13.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:68-A1110

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:68-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 09.01.2020
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Študijný program: manažment a právo
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Študijný odbor: právo
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť