zubné lekárstvo

Detail študijného programu

Kód: 100539
UIPŠ kód: 5166S00
Vysoká škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta: Lekárska fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
Titul: doktor zubného lekárstva, MDDr.
Dĺžka štúdia: 6
Študijný odbor: zubné lekárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 26.02.2013
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/20191:16-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 15.02.2013
Číslo rozhodnutia: 2013-295/5894:7-sekr.
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 26.02.2013
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 21.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-15562/20761:4-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum právoplatnosti: 12.07.2016
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 12.07.2017
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/20191:16-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 19.05.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť