Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Count: 326

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
Učiteľstvo techniky v kombinácii 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
anglický jazyk a literatúra 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk maďarský jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk maďarský jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied a informatiky
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy maďarský jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo biológie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy maďarský jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy maďarský jazyk slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
externá
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk
učiteľstvo chémie (v kombinácii) 2.
magister, Mgr.
denná
2
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
učiteľstvo a pedagogické vedy slovenský jazyk

Page 1 of 7

Export