Študijné programy

Profil pracoviska

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, je jednou z fakúlt STU (STU patrí medzi 500 najlepších univerzít na svete) a už vyše 60. rokov má svoje akreditované Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom (ďalej „VS“ ).  Absolventi VS sú v praxi veľmi žiadaní a zo štatistického hľadiska nemajú problémy uplatniť sa v zamestnaní.

Na Výučbovom stredisku STU MTF Dubnica nad Váhom, študujú v 1. ročníku (prvé dva semestre) najmä absolventi obchodných akadémií, gymnázií, stredných priemyselných škôl,  stredných odborných škôl s maturitou. Študenti v ďalších semestroch pokračujú vo výučbe na STU MTF v Trnave.

Ak študent z trenčianskeho regiónu študuje prvý rok na VS,  okrem bezplatného štúdia a vysokej úspory nákladov na štúdium 1. ročníka v porovnaní so štúdiom v Trnave ( cestovné náklady, náklady na ubytovanie v internáte, náklady na stravu,...), je veľkou výhodou aj individuálny prístup učiteľov voči študentom (vzhľadom na menší počet študentov oproti Trnave)  a študenti tak dosahujú výborné výsledky, ktorých výsledkom je aj často pridelené prospechové štipendium.

Študenti VS sa priamo zapájajú do výskumnej činnosti učiteľov a okolitých priemyselných podnikov, čím nadobúdajú praktické skúsenosti a vedomosti, užitočné pre budúce uplatnenie študenta v zamestnaní.  Výsledky výskumnej činnosti sa priebežne publikujú v časopisoch, na svetových kongresoch a konferenciách (USA, Kanada, Austrália, EU) a sú registrované vo svetových vedeckých databázach. MTF STU so sídlom v Trnave, získala ako jediná vysoká škola na Slovensku, z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, finančný grant na zriadenie prvého univerzitného výskumného parku na Slovensku. Študenti tak majú príležitosť využiť v spolupráci s výskumným parkom vynikajúce skúsenosti a poznatky pre svoju budúcnosť!

Uchádzači o štúdium na VS STU MTF Dubnica nad Váhom, majú možnosť prihlasovať sa na štúdium vždy v dvoch prijímacích kolách, podaním elektronickej prihlášky na bakalárske štúdium (prvé kolo máva uzávierku do konca marca a ďalšie druhé kolo obvykle do konca júla). Elektronická prihláška a všetky potrebné informácie, sú v aktuálnom čase vždy zverejnené na www.mtf.stuba.sk (sekcia: informácie pre uchádzačov).


"Naši študenti vedia, že sa musia učiť, ale odmenou je im zaistená budúcnosť".

Kontaktné údaje:

Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom

Partizánska 151/3
018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.:
+421 918 646 064

Email:
vsdubnica@gmail.com

Vedúci strediska:
Ing. Peter Kleinedler, PhD.Prijímacie konanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš (matej.hyros@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 11.06.2020 20:46

Upozorniť na neaktuálne údaje