Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Biochémia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Environmentalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Medicínska biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Ekonomická, sociálna a politická geografia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Geológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Chémia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (marianna.kovacova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 27.02.2020 20:24

Upozorniť na neaktuálne údaje