Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

biochémia (denné)
biochémia (denné)
biochémia (konverzný) (denné)
biochémia (konverzný) (denné)
biológia (denné)
biológia (denné)
chémia (denné)
chémia (denné)
chémia (konverzný) (denné)
chémia (konverzný) (denné)
ekonomická, sociálna a politická geografia (denné)
ekonomická, sociálna a politická geografia (denné)
environmentalistika (denné)
environmentalistika (denné)
geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie (denné)
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje (denné)
geografia, kartografia a geoinformatika (denné)
geografia, kartografia a geoinformatika (denné)
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (denné)
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (denné)
geológia (denné)
geológia (denné)
medicínska biológia (denné)
medicínska biológia (denné)
paleobiológia (denné)
paleontológia (denné)
systematická biológia (denné)
systematická biológia (denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Chémia (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Paleontológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Biological Chemistry Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Environmentalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Geológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 16.06.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (marianna.kovacova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 27.02.2020 20:24

Upozorniť na neaktuálne údaje