Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Environmental Studies Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Biochémia (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Biochémia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Environmentalistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Medicínska biológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Chémia (konverzný) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Geológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2021
Termín skúšky: 10.06.2021 – 10.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (marianna.kovacova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 27.02.2020 20:24

Upozorniť na neaktuálne údaje