Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

analytická chémia (denné)
analytická chémia (externé)
anorganická chémia (denné)
anorganická chémia (externé)
aplikovaná geofyzika (denné)
aplikovaná geofyzika (externé)
biochémia (denné)
biochémia (externé)
biotechnológie (denné)
biotechnológie (externé)
botanika (denné)
botanika (externé)
didaktika biológie (denné)
didaktika biológie (externé)
didaktika chémie (denné)
didaktika chémie (externé)
environmentálna ekológia (denné)
environmentálna ekológia (externé)
environmentálna geochémia (denné)
environmentálna geochémia (externé)
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika (denné)
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika (externé)
fyzikálna chémia (denné)
fyzikálna chémia (externé)
fyziológia rastlín (denné)
fyziológia rastlín (externé)
fyziológia živočíchov (denné)
fyziológia živočíchov (externé)
genetika (denné)
genetika (externé)
humánna geografia a demografia (denné)
humánna geografia a demografia (externé)
chemická fyzika (denné)
chemická fyzika (externé)
inžinierska geológia (denné)
inžinierska geológia (externé)
jadrová chémia (denné)
jadrová chémia (externé)
ložisková geológia (denné)
ložisková geológia (externé)
mikrobiológia (denné)
mikrobiológia (externé)
mineralógia (denné)
molekulárna biológia (denné)
molekulárna biológia (externé)
organická chémia (denné)
organická chémia (externé)
paleontológia (denné)
paleontológia (externé)
pedológia (denné)
pedológia (externé)
petrológia (denné)
petrológia (externé)
regionálna geografia (denné)
regionálna geografia (externé)
sedimentológia (denné)
sedimentológia (externé)
tektonika (denné)
tektonika (externé)
teoretická a počítačová chémia (denné)
teoretická a počítačová chémia (externé)
virológia (denné)
virológia (externé)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (externé)
zoológia (denné)
zoológia (externé)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanieBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Medicínska biológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

BiogeológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Geografia, rozvoj regiónov a európska integráciaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

BiológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Geológia vo využívaní krajinyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Geografia, kartografia a geoinformatikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Systematická biológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

BiochémiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 13.06.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova (gregorova@fns.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2016 15:20

Upozorniť na neaktuálne údaje