Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

analytická chémia (denné)
analytická chémia (externé)
anorganická chémia (denné)
anorganická chémia (externé)
aplikovaná geofyzika (denné)
aplikovaná geofyzika (externé)
biochémia (denné)
biochémia (externé)
biotechnológie (denné)
biotechnológie (externé)
botanika (denné)
botanika (externé)
didaktika biológie (denné)
didaktika biológie (externé)
didaktika chémie (denné)
didaktika chémie (externé)
environmentálna ekológia (denné)
environmentálna ekológia (externé)
environmentálna geochémia (denné)
environmentálna geochémia (externé)
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika (denné)
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika (externé)
fyzikálna chémia (denné)
fyzikálna chémia (externé)
fyziológia rastlín (denné)
fyziológia rastlín (externé)
fyziológia živočíchov (denné)
fyziológia živočíchov (externé)
genetika (denné)
genetika (externé)
humánna geografia a demografia (denné)
humánna geografia a demografia (externé)
chemická fyzika (denné)
chemická fyzika (externé)
inžinierska geológia (denné)
inžinierska geológia (externé)
jadrová chémia (denné)
jadrová chémia (externé)
ložisková geológia (denné)
ložisková geológia (externé)
mikrobiológia (denné)
mikrobiológia (externé)
mineralógia (denné)
molekulárna biológia (denné)
molekulárna biológia (externé)
organická chémia (denné)
organická chémia (externé)
paleontológia (denné)
paleontológia (externé)
pedológia (denné)
pedológia (externé)
petrológia (denné)
petrológia (externé)
regionálna geografia (denné)
regionálna geografia (externé)
sedimentológia (denné)
sedimentológia (externé)
tektonika (denné)
tektonika (externé)
teoretická a počítačová chémia (denné)
teoretická a počítačová chémia (externé)
virológia (denné)
virológia (externé)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (denné)
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (externé)
zoológia (denné)
zoológia (externé)
Biological Chemistry (denné , Anglický)
Environmental Studies (denné , Anglický)
mineralógia (externé, Anglický)

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

BiológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Geológia vo využívaní krajinyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Geografia, kartografia a geoinformatikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Medicínska biológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

BiochémiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

EnvironmentalistikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

PaleobiológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Biological ChemistryBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2018
Termín skúšky: 14.06.2018 – 14.06.2018

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova (gregorova@fns.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2016 15:20

Upozorniť na neaktuálne údaje