Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Medicínska biológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Environmental StudiesBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

GeológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

ChémiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Geografia, kartografia a geoinformatikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Systematická biológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Geografia, rozvoj regiónov a európska integráciaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

BiológiaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 15.03.2020
Termín skúšky: 11.06.2020 – 11.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Gregorova (gregorova@fns.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2016 15:20

Upozorniť na neaktuálne údaje