Comenius University Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Biochemistry (full-time)
Biochemistry (full-time)
Biochemistry (conversion programme) (full-time)
Biochemistry (conversion programme) (full-time)
Biology (full-time)
Biology (full-time)
chémia (konverzný) (full-time)
Chemistry (full-time)
Chemistry (full-time)
Chemistry (conversion programme) (full-time)
Economic, Social and Political Geography (full-time)
ekonomická a politická geografia a demografia (full-time)
Environmental (full-time)
Environmentalism (full-time)
geografia, kartografia a geoinformatika (full-time)
Geography, region development and European integration (full-time)
Geography, Regional Development and European Integration (full-time)
Geography, Remote Sensing and Geoinformatics (full-time)
Geology (full-time)
Geology (full-time)
Medical biology (full-time)
medicínska biológia (full-time)
Paleontology (full-time)
Systematical Biology (full-time)
systematická biológia (full-time)
Teacher Preparation of Biology and Chemistry (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Biology and Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Biology and Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Biology and Slovak language (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Chemistry and Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Chemistry and Slovak language (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Geography and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Geography and Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teacher Preparation of Geography and Slovak language (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Subjects Chemistry (full-time)
Teaching of Subjects Geography (full-time)
Teaching of the Subjects of Biology (full-time)

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (marianna.kovacova@uniba.sk)
Last update: 27.02.2020 20:24

Draw attention to not topical data