Comenius University in Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

biochémia (full-time)
biochémia (konverzný) (full-time)
biochémia (konverzný) (full-time)
BioChemistry (full-time)
biológia (full-time)
Biology (full-time)
chémia (full-time)
chémia (konverzný) (full-time)
chémia (konverzný) (full-time)
Chemistry (full-time)
ekonomická, sociálna a politická geografia (full-time)
ekonomická, sociálna a politická geografia (full-time)
Environmentalism (full-time)
environmentalistika (full-time)
geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie (full-time)
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje (full-time)
geografia, kartografia a geoinformatika (full-time)
geografia, kartografia a geoinformatika (full-time)
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (full-time)
Geography, region development and European integration (full-time)
geológia (full-time)
Geology (full-time)
medicínska biológia (full-time)
medicínska biológia (full-time)
paleobiológia (full-time)
paleontológia (full-time)
systematická biológia (full-time)
systematická biológia (full-time)
Teaching of Subjects Chemistry (full-time)
Teaching of Subjects Environmentalism (učiteľstvo biológie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Subjects Geography (full-time)
Teaching of the Subjects of Biology (full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (marianna.kovacova@uniba.sk)
Last update: 27.02.2020 20:24

Draw attention to not topical data