Logo univerzity

Študijné programy

ekonomika a manažment sociálnej práce (denné)
evanjelikálna teológia a misia (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (2014) (externé)
psychológia (denné)
sociálna práca (denné)
sociálna práca (2014) (externé)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (denné)
výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (externé)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

 

 

 

 

Pedagogická fakulta začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/50 kedy bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pre uchádzačov:

Kompletná ponuka možností štúdia na akademický rok 2019/2020, poplatok za prijímacie konanie, podmienky prijatia, uplatnenie absolventov

https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2019-2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímacie konanie

Evanjelikálna teológia a misia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Sociálna práca (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Predškolská a elementárna pedagogika (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 18.06.2022 – 18.06.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

 

Stravovanie

 

Každý študent PF UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli PF UMB.

 

 

 

 

 

 

Ostatné služby

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Romana Duchlanská (romana.duchlanska@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 12:42

Upozorniť na neaktuálne údaje