Logo univerzity

Študijné programy

andragogika (denné)
andragogika (2014) (externé)
ekonomika a manažment sociálnej práce (denné)
evanjelikálna teológia a misia (denné)
pedagogika - vychovávateľstvo (externé)
pedagogika - vychovávateľstvo (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (2014) (externé)
psychológia (denné)
sociálna práca (denné)
sociálna práca (2014) (externé)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

 

 

 

 

Pedagogická fakulta začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/50 kedy bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pre uchádzačov:

Kompletná ponuka možností štúdia na akademický rok 2019/2020, poplatok za prijímacie konanie, podmienky prijatia, uplatnenie absolventov

https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2019-2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímacie konanie

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Sociálna práca (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Pedagogika - vychovávateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Psychológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Andragogika (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Andragogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Evanjelikálna teológia a misia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

 

Stravovanie

 

Každý študent PF UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli PF UMB.

 

 

 

 

 

 

Ostatné služby

 

 

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Romana Duchlanská (romana.duchlanska@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 12.11.2019 14:44

Upozorniť na neaktuálne údaje