Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

 

 

 

 

Pedagogická fakulta začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/50 kedy bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pre uchádzačov:

Kompletná ponuka možností štúdia na akademický rok 2019/2020, poplatok za prijímacie konanie, podmienky prijatia, uplatnenie absolventov

https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2019-2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímacie konanie

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Sociálna práca Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Evanjelikálna teológia a misia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Sociálna práca Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Psychológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 11.06.2023 – 18.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

 

Stravovanie

Každý študent PF UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli PF UMB.

 

 

 

 

Ostatné služby

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 11.10.2022 10:58

Upozorniť na neaktuálne údaje