Logo univerzity

Study programmes

Andragogy (full-time)
Andragogy (external)
ekonomika a manažment sociálnej práce (full-time)
Evangelical Theology and Mission (full-time)
Pedagogy – Leisure Education (full-time)
Pedagogy – Leisure Education (external)
Pre-primary and Primary Teacher Education (full-time)
Pre-primary and Primary Teacher Education (external)
Psychology (full-time)
Social Work (external)
Social Work (full-time)
Teaching of Psychology and English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Psychology and Physical Education (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of Psychology and Slovak Langauge and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo telesnej výchovy (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

 

 

 

 

Pedagogická fakulta začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/50 kedy bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedagogickej fakulty sa začala v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pre uchádzačov:

Kompletná ponuka možností štúdia na akademický rok 2019/2020, poplatok za prijímacie konanie, podmienky prijatia, uplatnenie absolventov

https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2019-2020/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

 

Boarding

 

Každý študent PF UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli PF UMB.

 

 

 

 

 

 

Other services

 

 

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Romana Duchlanská (romana.duchlanska@umb.sk)
Last update: 12.11.2019 14:44

Draw attention to not topical data