Logo univerzity

Profil fakulty

Poslaním Obchodnej fakulty je v súlade s jej štatútom poskytovať kvalitné ekonomické vzdelávanie a vychovávať tak vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti marketingu, obchodu, obchodného podnikania, medzinárodných podnikateľských aktivít, cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, komerčného práva, manažmentu kvality tovaru, schopných presadiť sa a uspieť na trhu práce nielen v regióne, ale aj v európskom a širšom medzinárodnom priestore, a tiež produkovať vedeckých odborníkov ekonomicko-obchodných vied pre potreby vysokého školstva a praxe v podmienkach vysokokonkurenčného prostredia a so zreteľom na spoločenský záujem. Fakulta pripravuje odborníkov v študijných programoch študijných odborov Obchodné podnikanie na 1. stupni štúdia, Obchod a marketing, Medzinárodné podnikanie - na 2. a 3. stupni štúdia, Cestovný ruch - na 2. stupni štúdia, Odvetvové a prierezové ekonomiky, Svetová ekonomika - na 3. stupni štúdia

 

Pracoviská

Ekonomická univerzita v Bratislave Detašované pracovisko, Nové Zámky

Neuvedené

Prijímacie konanie

Podnikanie v cestovnom ruchu a službáchBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Podnikanie v obchodeBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Manažment cestovného ruchuIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Manažment cestovného ruchuIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Medzinárodné podnikanieBc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Marketingový a obchodný manažmentIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Marketingový a obchodný manažmentIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Manažment medzinárodného obchoduIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Manažment medzinárodného obchoduIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 18.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (juhasz@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 20:18

Upozorniť na neaktuálne údaje