Logo univerzity

Study programmes

Aesthetics (full-time)
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
anglistika (external)
anglistika (full-time)
aplikovaná etika - etika profesijných činností (full-time)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (full-time)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce | Martin (external)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (external)
Applied Ethics – Ethics in Staff and Job Management | Martin (external)
Applied Ethics - Human Resources Management (full-time)
Applied Ethics - Human Resources Management (external)
Archaeology (full-time)
archeológia (full-time)
Cultural Studies (full-time)
Editorial Work and Publishing (full-time)
editorstvo a vydavateľská prax (full-time)
editorstvo a vydavateľská prax (external)
English Language and Culture and German Language and Culture (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
English Language and Culture and Russian Language and Culture (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
English Language and Culture and Slovak Language and Culture (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
English Studies (full-time)
English Studies (external)
estetika (full-time)
Ethnology (full-time)
etnológia (full-time)
etnológia (external)
etnológia - muzeológia (full-time)
euroázijské štúdiá (external)
euroázijské štúdiá (full-time)
filozofia (full-time)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
German Language and Culture and Russian Language and Culture (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
German Language and Culture and Slovak Language and Culture (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
história (external)
história (full-time)
história - archeológia (full-time)
história - filozofia (full-time)
History (external)
History (full-time)
History - Archaeology (full-time)
hudobná a tanečná folkloristika (external)
Journalism (full-time)
Journalism (external)
kulturológia (full-time)
kulturológia (external)
Management of Culture and Tourism (full-time)
Management of Culture and Tourism (external)
Marketing Communication and Advertising (full-time)
Marketing Communication and Advertising (external)
marketingová komunikácia a reklama (external)
marketingová komunikácia a reklama (full-time)
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (full-time)
muzeológia (full-time)
nemčina v hospodárskej praxi (external)
nemčina v hospodárskej praxi (full-time)
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (external)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (full-time)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (full-time)
Philosophy (full-time)
Philosophy (full-time)
Political Sciences (full-time)
politológia (external)
politológia (full-time)
politológia - filozofia (external)
politológia - filozofia (full-time)
riadenie kultúry a turizmu (full-time)
riadenie kultúry a turizmu (external)
riadenie kultúry a turizmu | Lučenec (external)
románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (full-time)
ruský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (full-time)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (external)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá (full-time)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (full-time)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (full-time)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (full-time)
Russian Language and Culture and Slovak Language and Culture (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
Russian Language for Intercultural and Business Communication (full-time)
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
sociológia (full-time)
sociológia (external)
sociológia - anglistika (full-time)
sociológia-anglistika (full-time)
Sociology (full-time)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (full-time)
taliansky jazyk a kultúra (full-time)
taliansky jazyk a kultúra (external)
Teacher Training of Aesthetics Education and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Aesthetics Education and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Aesthetics Education and Religious Educatio (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Italian Language and Literature (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of English Language and Literature and Spanish Language and Literature (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Ethics Education and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Italian Language and Literature (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Religious Studies (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of German Language and Literature and Spanish Language and Literature (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of History and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of History and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of History and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of History and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Italian Language and Literature and Aesthetic Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Italian Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Italian Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Italian Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Italian Language and Literature and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Italian Language and Literature (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Russian Language and Literature and Spanish Language and Literature (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), external)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Italian Language and Literature (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Slovak Language and Literature and Spanish Language and Literature (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and Aesthetics Education (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and Civic Education (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and Ethics Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and Italian Language and Literature (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teacher Training of Spanish Language and Literature and Religious Education (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo etickej výchovy a náboženskej výchovy (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (external)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (full-time)
východoslovanské jazyky a kultúry (full-time)
žurnalistika (full-time)
žurnalistika (external)
žurnalistika - história (full-time)
žurnalistika - história (full-time)
žurnalistika - história (external)
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi (full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Since its establishment in 1993, the Faculty of Arts at Constantine the Philosopher University in Nitra has established itself as a modern educational, scientific and artistic research institution. Today, it represents a mature and respected educational institution in Europe.

The mission of the faculty is to develop education, science, morality, art and culture in the spirit of national, universal, human and democratic traditions. The Faculty of Arts provides preparation of experts in several fields of science, culture, media and art. It educates employees of state and public administration and those in the social sphere, while it also prepares teachers for the second level of primary schools and secondary schools.

Study programs are closely related to scientific research and artistic activities of departments and other specialized institutes throughout Europe. The Faculty provides education at all three levels of university studies: bachelor, master and doctorate. Flexibility is guaranteed through a wide choice of study programs and their specialized obligatory or elective lectures and seminars. Students can apply for fellowships at foreign universities and exchange programs.

The attractiveness of studying at the Faculty is shown by the high number of students in full-time, or part-time study programs, and a constant stream of new applicants. Besides Slovak students, dozens of foreign citizens study at the Faculty to fulfill their own interests and ideas about social involvement.

The scientific-research activities of employees and students are closely related to the key educational objectives of faculty. Research topics cover a wide range of humanities and social sciences in the fields of basic and applied research and innovative teaching methods. The latest findings from research in cultural and educational projects lead to organizing scientific events and publishing of scholarly works.

In implementing its mission, the Faculty cooperates with many educational, cultural and scientific institutions in the Slovak Republic (Ludovit Stur Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences (SAS), Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS, Institute of Slovak Literature SAS, Institute of World Literature SAS, Institute of History SAS, Institute of Archeology SAS, Institute of Political Sciences SAS, Institute of Ethnology SAS, Institute of musicology, National Institute for Education and others).

But just as intensively, it promotes cooperation and exchange of information and students with international organizations. The Faculty cooperates with many European education and research institutions in the framework of the Erasmus +, CEEPUS, International Visegrad Fund and other European grant schemes, thanks to which the Faculty has  the opportunity to participate in mobility of students, graduates, teachers and researchers; project and research cooperation, dissemination of knowledge and experience . In addition to these programs, the Faculty also develops cooperation with non-EU or non-EU member states on the basis of bilateral agreements on cooperation with institutions in North and South America and Central Asia.

Departments

Constantine the Philosopher University in Nitra Detašované pracovisko Martin


Constantine the Philosopher University in Nitra Detašované pracovisko Lučenec

Admission procedure

Applied Ethics - Human Resources Management Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

Journalism Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

Management of Culture and Tourism Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

Marketing Communication and Advertising Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

History Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

English Studies Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2022
Deadline of examination:

Teacher Training of Slovak Language and Literature and History Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination:

Applied Ethics - Ethical Expertise and Counseling Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination:

Journalism Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination:

Teacher Training of Slovak Language and Literature and Civic Education Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Student Dormitory UKF Nitra (Dormitory NITRA) is UKF facility for accommodating its students, staff, international teachers and guests. Dormitory NITRA is situated only 5 minutes by walk from the university rectorate building and very close to the centre of the town and to the exhibition area Agrokomplex.

Student Dormitory ZOBOR (Dormitory ZOBOR) is UKF facility for accommodating its students, staff, international teachers and guests. Dormitory ZOBOR is situated near the Faculty of Education and University Library not very far from the centre of the town.

Boarding

There is a university canteen in Dormitory NITRA and in Dormitory ZOBOR serving lunches to students and staff as well as buffet for purchase of some food stuff. Canteen is able to prepare refreshments for reasonable price.

Other services

International Relations Office (IRO) represents the key element in coordinating and developing of international cooperation of UKF as a whole and its promotion towards the external international public.  IRO cooperates with faculty level (with Vice-deans for international relations, faculty and departmental Erasmus coordinators) depending on the given tasks. In cooperation with student organisation - ESN UKF section, IRO constantly improves conditions for stay of international students and staff.

The University Library is a scientific, information, bibliographic, coordinating and advisory center to support the teaching and research processes at the University. The library and information services are provided to teachers and scientists, doctoral students, students of all forms of study and other professionals.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Monika Václavová (mvaclavova@ukf.sk)
Last update: 02.02.2021 21:34

Draw attention to not topical data