Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vychádza z poslania a cieľov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Fakulta poskytuje vzdelanie v dennej a v externej forme v štyroch akreditovaných študijných  programoch: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Absolventi získavajú bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania a v študijnom programe fyzioterapia aj magisterský stupeň. V dlhodobom zámere rozvoja fakulty je prioritou reagovať na potreby zdravotníckej praxe a pripravovať tak odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú mať uplatnenie v zdravotníckych zariadeniach.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Bernolákova ulica
974 05 Banská Bystrica

ubytovaniebb@szu.sk  +421 917 496 405

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková (danica.capkova@szu.sk)
Posledná aktualizácia: 21.11.2023 14:32

Upozorniť na neaktuálne údaje