Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Cieľom fakulty je vybudovať tradície vo výchove  vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahranično-ekonomických vzťahov Slovenskej republiky. Tým si chce fakulta zabezpečiť svoje postavenie pri príprave odborníkov pre slovenský trh práce. Pri vypracovávaní študijných programov sme sa zamerali práve na ten segment trhu, ktorý je v súčasnosti najaktuálnejší a to poskytnúť vzdelanie nielen v oblasti hospodárskej diplomacie, ale aj v ďalších oblastiach zahraničných ekonomických vzťahov. Pripravuje odborníkov v študijných programoch študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy - na 1., 2. a 3. stupni štúdia.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (zuzana.juhaszova@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 20.01.2020 11:54

Upozorniť na neaktuálne údaje