University of Economics in Bratislava

Faculty of International Relations

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Cieľom fakulty je vybudovať tradície vo výchove  vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahranično-ekonomických vzťahov Slovenskej republiky. Tým si chce fakulta zabezpečiť svoje postavenie pri príprave odborníkov pre slovenský trh práce. Pri vypracovávaní študijných programov sme sa zamerali práve na ten segment trhu, ktorý je v súčasnosti najaktuálnejší a to poskytnúť vzdelanie nielen v oblasti hospodárskej diplomacie, ale aj v ďalších oblastiach zahraničných ekonomických vzťahov. Pripravuje odborníkov v študijných programoch študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy - na 1., 2. a 3. stupni štúdia.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (zuzana.juhaszova@euba.sk)
Last update: 20.01.2020 11:54

Draw attention to not topical data