University of Economics in Bratislava

Faculty of International Relations

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Cieľom fakulty je vybudovať tradície vo výchove  vysokokvalifikovaných odborníkov zabezpečujúcich realizáciu zahranično-ekonomických vzťahov Slovenskej republiky. Tým si chce fakulta zabezpečiť svoje postavenie pri príprave odborníkov pre slovenský trh práce. Pri vypracovávaní študijných programov sme sa zamerali práve na ten segment trhu, ktorý je v súčasnosti najaktuálnejší a to poskytnúť vzdelanie nielen v oblasti hospodárskej diplomacie, ale aj v ďalších oblastiach zahraničných ekonomických vzťahov. Pripravuje odborníkov v študijných programoch študijného odboru Medzinárodné ekonomické vzťahy - na 1., 2. a 3. stupni štúdia.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (juhasz@euba.sk)
Last update: 20.01.2020 11:54

Draw attention to not topical data