Paneurópska vysoká škola

Fakulta informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 ako prvá a jediná fakulta tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v internej aj externej forme a ponúkame tiež možnosť absolvovania rigorózneho konania (RNDr.).

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Praktická príprava je realizovaná v špecializovaných laboratóriách zameraných na virtuálnu a rozšírenú realitu, priemysel 4.0, či testovanie použiteľnosti. Vďaka skúsenostiam našich učiteľov s reálnym pôsobením v informatických spoločnostiach a vďaka spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi na Slovenskom a medzinárodnom trhu v rámci IT prinášame študentom najnovšie poznatky z danej oblasti.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej reality a umelej inteligencie v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe v rozličných implementačných doménach, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie

Prijímacie konanie

Aplikovaná informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Stravovanie

Je zabezpečená v budove školy.

Ostatné služby

Univerzitná knižnica

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 31.01.2022 10:54

Upozorniť na neaktuálne údaje