Paneurópska vysoká škola

Fakulta informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 a rozšírila na PEVŠ ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania. Ide o jedinú fakultu tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupništúdia a ponúkame tiež rigorózne konanie (RNDr.).

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM, Education First, Vis Gravis, Asseco, Gratex international, Goldmann systems a ďalšie.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej a rozšírenej reality či programovaniu počítačových hier.

Fakulta informatiky využíva Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, LEGO Lab na programovanie robotov, Laboratórium sieťových technológií a Laboratórium testovania použiteľnosti

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie.

Prijímacie konanie

Aplikovaná informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky:

Aplikovaná informatika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta ponúka študentom ubytovaniena v školskom internáte Uninova a v iných partnerských zariadeniach v okolí školy.

Stravovanie

Je zabezpečená v budove školy.

Ostatné služby

Univerzitná knižnica

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Škorupová (michaela.skorupova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 07.05.2019 13:31

Upozorniť na neaktuálne údaje