Paneuropean University

Faculty of Informatics

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 ako prvá a jediná fakulta tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v internej aj externej forme a ponúkame tiež možnosť absolvovania rigorózneho konania (RNDr.).

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Praktická príprava je realizovaná v špecializovaných laboratóriách zameraných na virtuálnu a rozšírenú realitu, priemysel 4.0, či testovanie použiteľnosti. Vďaka skúsenostiam našich učiteľov s reálnym pôsobením v informatických spoločnostiach a vďaka spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi na Slovenskom a medzinárodnom trhu v rámci IT prinášame študentom najnovšie poznatky z danej oblasti.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej reality a umelej inteligencie v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe v rozličných implementačných doménach, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie

Admission procedure

Aplikovaná informatika Bc., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Applied informatics Bc., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Aplikovaná informatika Mgr., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Applied informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Je zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 31.01.2022 10:54

Draw attention to not topical data