Paneuropean University

Faculty of Informatics

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta informatiky vznikla v roku 2008 a rozšírila na PEVŠ ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania. Ide o jedinú fakultu tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku. Na Fakulte informatiky zabezpečujeme akreditované vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom aj magisterskom stupništúdia a ponúkame tiež rigorózne konanie (RNDr.).

Na Fakulte informatiky PEVŠ s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravujeme študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe. Naším benefitom je tiež flexibilita štúdia prispôsobená aktuálnym potrebám trhu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť medzi konkurenciou. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM, Education First, Vis Gravis, Asseco, Gratex international, Goldmann systems a ďalšie.

Uvedomujeme si, že bez inovácie informačných a komunikačných technológií je príprava študentov na prax nedostačujúca. Z toho dôvodu neustále aktualizujeme naše priestory (napr. IT laboratóriá), technológie, ale aj náš vzdelávací systém. Venujeme sa tiež tvorbe a aplikácii virtuálnej a rozšírenej reality či programovaniu počítačových hier.

Fakulta informatiky využíva Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, LEGO Lab na programovanie robotov, Laboratórium sieťových technológií a Laboratórium testovania použiteľnosti

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, masmédií, ekonómie a psychológie.

Admission procedure

Applied informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Applied informatics Bc., external

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta ponúka študentom ubytovaniena v školskom internáte Uninova a v iných partnerských zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Je zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 06.09.2021 10:26

Draw attention to not topical data