Aktuality PU

Najnovšie články

Predĺžené termíny na podávanie prihlášok na Prešovskej univerzite!

18.06.2024

 

V Univerzitnej knižnici otvorili interaktívnu výstavu

12.03.2024

V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) sa 5. marca konala vernisáž kresieb prešovskej výtvarníčky a vysokoškolskej pedagogičky Ivety Polák Čuchtovej. Na výstave pod názvom Stratené dedičstvo autorka predstavuje 22 kresieb,…  

Do 12. ročníka Logickej olympiády sa zaregistrovalo takmer 2700 účastníkov

02.02.2024

Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2673 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, čo je o 200 viac ako vlani. Finále 12. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na…  

Adventná cesta k Vianociam

10.12.2023

V sále Parku kultúry a oddychu (PKO) Čierny orol sa 4. decembra uskutočnil XI. Adventný koncert Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, na ktorý pozval rektor prof. Peter Kónya celú akademickú obec a hostí. Atmosféru adventného koncertu pod názvom…  

Prešovská univerzita podpísala memorandum s RTVS v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu

11.11.2023

Spolupráca pri podpore činnosti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali 7. novembra zástupcovia PU a RTVS.…  

Na Filozofickej fakulte otvorili laboratórium starostlivosti o seba, prvé svojho druhu v Európe

15.06.2023

Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej Fakulty (FF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove zorganizoval 14. júna v spolupráci s viacerými partnermi medzinárodné vedecké sympózium s názvom Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu. Jeho…  

Druhé kolo podávania prihlášok na Prešovskej univerzite, Fakulte športu.

12.04.2023

 

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity predlžuje termín na podanie prihlášky.

11.04.2023

 

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity predlžuje termín na podanie prihlášky.

10.04.2023

 

Do Logickej olympiády pre nadané deti sa zaregistrovalo takmer 2500 účastníkov

30.01.2023

Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2429 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 11. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF)…