Aktuality UK

Najnovšie články

Právo na Univerzite Komenského v Bratislave bude aj v angličtine

10.08.2018

Nový magisterský študijný program sa zameriava na právo Európskej únie a medzinárodné právo a je určený slovenským i zahraničným študentom.  

Slávnostné otvorenie Medzinárodnej chemickej olympiády na UK

23.07.2018

Slávnostné otvorenie 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) sa uskutočnilo v piatok 20. júla 2018 v Starej tržnici v Bratislave. Od roku 1968 sa toto prestížne podujatie konalo v 30 krajinách. Cieľom chemickej olympiády je podporovať…  

Ako spotrebitelia vnímajú zákaz predaja počas sviatkov

06.07.2018

Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prieskum percepcií spotrebiteľov na legislatívnu zmenu týkajúcu sa…  

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

26.06.2018

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na bakalárske štúdium na ak. rok 2018/2019 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok  

Stredoškoláci zažili deň v koži vysokoškoláka

01.06.2018

Stredoškoláci aj dňa 30. mája 2018 zažili deň v koži vysokoškoláka, keď si prišli vypočuť prednášky odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave. V Aule UK a v Auditoriu maximum im zaujímavé témy predstavili pedagógovia z Právnickej fakulty UK,…  

Diplomatická akadémia na PraF UK

01.06.2018

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje rozširujúce dvojročné štúdium "Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  

Univerzita Komenského naďalej jedinou slovenskou univerzitou v rebríčku CWUR

29.05.2018

Univerzita Komenského v Bratislave sa tento rok umiestnila na 673. mieste medzinárodného hodnotenia Centra pre rebríčky svetových univerzít (Center for World University Rankings - CWUR). Naďalej tak zostáva jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá…  

Falling Walls Lab Slovakia 2018

28.05.2018

Vo štvrtok 31. mája 2018 o 15.00 hod. sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční Falling Walls Lab Slovakia - inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných…  

Stredoškoláci pod vedením odborníkov z UK získali zlato a bronz

18.05.2018

Medzinárodná súťaž European Union Science Olympiad EUSO 2018 pre študentov vo veku do 16 rokov zameraná na prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu – sa uskutočnila v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v hlavnom meste Slovinska Ľubľane. Súťažné úlohy sú…  

Študent Fakulty architektúry oživil tradíciu modrotlače

18.05.2018

Peter Trnka študuje na Fakulte architektúry STU. Okrem toho má jedinečnú záľubu - venuje sa výrobe tradičnej modrotlače.