Zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave opäť darovali radosť a vyčarili úsmev

18.12.2018

Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar, zorganizovali 2. ročník zbierky Darujte radosť, vyčarte úsmev.

Za EU v Bratislave sa odovzdávania v Detskom domove Klobušice v Ilave zúčastnili rektor Ferdinand DAŇO, zástupcovia študentského parlamentu Viktória JAKUBOVIČOVÁ a Tomáš MAZÁN a zástupkyňa občianskeho združenia Úsmev ako dar Kristína Móriová.

Deti v detskom domove si pripravili krásny program s básničkami a piesňami, ktoré vyčarili úsmev na tvárach zástupcov univerzity. Detský domov bol založený 1. septembra 1988 a aktuálne je v ňom umiestnených 48 detí.

„Aj my sme boli deťmi, aj keď to už je pár rokov do minulosti, vieme aký je to pocit nájsť si niečo pekné pod vianočným stromčekom. Preto sme sa už po druhýkrát rozhodli vyčariť deťom v detských domovoch na tvárach úsmev a myslím, že sa nám to spoločne opäť na univerzite podarilo“, prihovoril sa deťom rektor Ferdinand Daňo.

Riaditeľka detského domova Klobušice v Ilave Anna Pagáčová, poďakovala za krásne dary Ekonomickej univerzite v Bratislave.

„Zbierka prebiehala v období od 30. októbra do 11. decembra 2018 a vyvolala opäť veľmi pozitívne ohlasy medzi študentmi a zamestnancami univerzity. Vyzbieralo sa veľké množstvo kníh, sladkostí a hračiek. Chceli sme opäť urobiť deťom krajšie Vianoce a môžeme povedať, že sa nám to znova spoločne na univerzite podarilo“, vyslovil Miroslav HORŇÁK, vedúci CKaVV.

Všetkým študentom a zamestnancom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa opäť zapojili do zbierky deti spoločne zakričali „ďakujeme“. EU v Bratislave taktiež ďakuje svojim študentom a zamestnancom za ich príspevky do tejto zbierky.

darujradost 17122018 0007

Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1535-zamestnanci-a-studenti-eu-v-bratislave-opat-darovali-radost-a-vycarili-usmev