Vuong Dinh Hue, absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, zvolený za predsedu vietnamského parlamentu

22.04.2021

Vuong Dinh Hue, absolvent doktorandského štúdia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, predchodkyni Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalý podpredseda vlády Vietnamu, bol 31. marca 2021 zvolený do funkcie predsedu Národného zhromaždenia Vietnamu.

Vuong Dinh Hue po doktorandskom štúdiu na Katedre účtovníctva vtedajšej Fakulty riadenia (dnes Fakulta hospodárskej informatiky), ktoré ukončil v roku 1990, pôsobil na Fakulte účtovníctva Hanojskej univerzity financií a účtovníctva, kde sa v roku 1996 úspešne habilitoval a v roku 2000 sa stal profesorom. Po 23-ročnej aktívnej činnosti v akademických inštitúciách zastával v rokoch 2011 – 2013 post ministra financií Vietnamu a od roku 2016 post podpredsedu vietnamskej vlády. 

V roku 2017 v rámci štvordňovej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívil na vlastnú žiadosť tiež Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Na stretnutí s predstaviteľmi EU v Bratislave vyzdvihol vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli pre neho počas štúdia povzbudením a motiváciou. Univerzita podľa jeho slov vychovala mnohých absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi nielen doma, ale aj v zahraničí. Svojou kvalitou sa tak univerzita zaradila k uznávaným inštitúciám v oblasti ekonomických vied.

Informáciu o zvolení Vuong Dinh Hue do funkcie predsedu národného zhromaždenia priniesli viaceré svetové médiá.

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2161-vuong-dinh-hue-absolvent-euba-zvoleny-za-predsedu-vietnamskeho-parlamentu