Tento rok sme oslávili 10. ročník Veľtrhu zahraničných univerzít

15.03.2023

V stredu 1. marca 2023 Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM) zorganizovalo v hlavnej budove EU v Bratislave obľúbený medzinárodný veľtrh s cieľom propagácie štúdia v zahraničí. Tento rok sa konal v poradí už 10. ročník veľtrhu.

Podujatie otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy, ktorý privítal všetkých študentov a povzbudil ich k vzájomným stretnutiam, zdieľaniu skúseností získaných zo štúdia v zahraničí a k nadväzovaniu kontaktov a nových priateľstiev.

Veľtrhu sa zúčastnili zahraniční výmenní študenti letného semestra 2022/2023, ktorí samostatne alebo v skupinách prezentovali svoju krajinu a domovskú univerzitu slovenským študentom. Prezentovali možnosti štúdia v ich krajine, ako aj fotografie s hlavnými pamiatkami či pripravili typické jedlá.

Na 10. veľtrhu bolo zastúpených celkovo 19 štátov, vrátane najžiadanejších destinácií EÚ ako je Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Portugalsko, ale aj krajín mimo EÚ ako Vietnam, Južná Kórea a India. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo viac ako 50 zahraničných študentov. Chu Ha z Vietnamu, z NEU univerzity povedala: "Je mi cťou byť dnes tu na Medzinárodnom Veľtrhu zahraničných unvierzít, je tu toľko dobrých jedál a spoznala som toľko nových kamarátov!" Je to druhýkrát, čo sa veľtrhu zúčastnili aj zahraniční študenti denného štúdia, tento rok z Kene a Palestíny, reprezentujúcich svoje skúsenosti so štúdiom na Slovensku. Jona z University of Hohenheim, Nemecko povedal: „ISAF bolo skvelé podujatie s množstvom úžasných stolov a množstvom skvelých inšpírácii a chutného jedla!“. Peter z Osnabrück University of Applied Sciences, Nemecko, tiež dodal: „Odporúčam navštíviť Medzinárodný veľtrh univerzít, to bola naozaj skvelá akcia, vyhrali sme cenu za najlepší stôl!".

Oddelenie medzinárodnej mobility a zástupcovia z Erasmus Student Network EU Bratislava (ESN EU Bratislava) poskytli študentom informácie o rôznych typoch študijných programov v zahraničí a povzbudili ich k tomu, aby zvážili štúdium v ​​zahraničí počas štúdia na EU v Bratislave.

Veľkou novinkou tohto ročníka bol Kahoot kvíz. Išlo o kvíz zameraný nielen na EUBA, ale aj na medzinárodné prostredie a kultúry, či program Erasmus+, ktorý je medzi študentmi veľmi obľúbený. Prvé tri miesta získali študentky z Kene a boli ocenené hodnotnými cenami.

OMM na záver podujatia vyhlásilo víťazov súťaže o najlepší prezentačný stánok na tohtoročnom podujatí. Víťazmi sa stali študenti z Nemecka. Všetkým víťazom zablahoželala a odovzdala ceny Laura Danielová, koordinátorka pre prichádzajúcich študentov.

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2624-tento-rok-sme-oslavili-10-rocnik-veltrhu-zahranicnych-univerzit