Študenti študijného programu bankovníctvo na svetovej súťaži Rotman International Trading Competition RITC 2021

24.02.2021

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU v Bratislave, si študentský tím v zložení Bc. Claudia Kronková, Ing. Zeman Mário, Ing. Juraj Dedinský, Ing. Marko Dávid Vateha (náhradníci: Bc. Roman Lechovič, Bc. Katarína Pitáková, Bc. Viktória Mičjanová), už 5-krát za sebou zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2021, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada).

Pandemická situácia spôsobila, že účasť prebehla vo virtuálnom prostredí. Oklieštené boli aj typy obchodov. Tento rok sa súťažilo len v obchodovaní na spote a futuritnom trhu s ropou (BP Commodities Case), ETF (Liquidity Risk Case) a v algoritmickom obchodovaní (za tím EU v Bratislave využitý Python) v prostredí Rotman Interactive Trader.

Súťaže sa zúčastnilo 45 univerzít z celého sveta okrem Afriky. Európu na tejto súťaži reprezentovalo 7 univerzít, pričom Ekonomická univerzita v Bratislave skončila medzi európskymi univerzitami na 3. mieste. Finálové kolo Rotman Trading International Competition (RITC 2021) sa konalo 19. februára 2021.

Tím študentov EU v Bratislave dosiahol najlepší výsledok vo svojej 5-ročnej histórii účastí na tejto svetovej súťaži, v celkovom umiestnení skončil na 15. mieste. Oproti minulému roku sa študenti posunuli vyššie o 6 miest. Za EU v Bratislave skončilo 30 univerzít, medzi nimi Harvard University, University of California Los Angeles, University of Toronto, Central European University, Trinity College Dublin, Southwestern University University of Finance and Econometrics (School of Finance), McGill University a mnoho ďalších.

Víťazmi RITC 2021 boli v poradí Baruch College (USA), University of Ottawa (Kanada) a Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko).

Študentom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena Ekonomickej univerzity v Bratislave a prajeme im veľa ďalších úspechov.

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2125-studenti-studijneho-programu-bankovnictvo-na-svetovej-sutazi-rotman-international-trading-competition-ritc-2021