Riaditeľ odboru policajnej kynológie a hipológie ocenil Ekonomickú univerzitu v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu

03.12.2019


Riaditeľ odboru policajnej kynológie a hipológie ocenil EU v Bratislave za dlhoročnú spoluprácu
Pri príležitosti 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku udelil Ján DUDÁK, riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ferdinandovi DAŇOVI, rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Plaketu riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR III. stupňa ako úprimné poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť a významný osobný prínos EU v Bratislave pre činnosť odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR.

Pamätnú plaketu za univerzitu prevzal aj Boris MATTOŠ, štatutárny zástupca rektora a prorektor pre medzinárodné vzťahy. Ocenenia boli odovzdané 2. decembra 2019.