Ekonomická univerzita vtiahla do výučby aj pedagógov zo zahraničia. Slovenskí študenti zaujali aktivitou aj znalosťami

07.06.2021

Ekonomická univerzita v Bratislave spojila 13 univerzít z Európy, Ázie aj Afriky a 15 zahraničných pedagógov počas jubilejného 10. ročníka podujatia International Days at EUBA.

Keďže svet už vyše roka zápasí s pandémiou koronavírusu, účastníci päťdňového podujatia sa na rozdiel od minulosti, keď sa bohatý program odohrával (nielen) v priestoroch univerzity, stretli online – cez platformu MS Teams. Hosťujúci pedagógovia vyzdvihli vysokú úroveň premiérového online ročníka aj vedomosti slovenských vysokoškolákov. Najväčším bonusom pre všetkých účastníkov virtuálnych International Days at EUBA však bola v čase pandémie jedinečná príležitosť nadviazať nové kontakty z medzinárodného prostredia.

 

Ocenenie od zahraničných pedagógov

Hoci tohtoročné International Days at EUBA si museli po prvý raz v desaťročnej histórii vystačiť s možnosťami a limitmi virtuálneho sveta, záujem o sériu online workshopov a prednášok naplánovaných na posledný aprílový týždeň (od 26. do 30. apríla 2021) bol veľký. A pozitívne boli aj reakcie účastníkov – či už z radov študentov alebo prednášajúcich.

„Bolo pre mňa potešením prednášať pre slovenských študentov, boli veľmi aktívni, pýtali sa veľa otázok a viedli sme zaujímavú diskusiu. Vaši študenti vedia naozaj veľa o Kazachstane. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Tento týždeň bol pre mňa veľmi obohacujúci,“ zhrnula pedagogička Roza Zhussupová z Euroázijskej štátnej univerzity L.N. Gumileva v Kazachstane, ktorá prednášala v angličtine na Fakulte aplikovaných jazykov.

O ďalšie online prednášky v anglickom jazyku z oblasti medzinárodného obchodu, manažmentu, inovácií a podnikania či medzinárodnej komunikácie sa postarali zahraniční pedagógovia z Číny a Ukrajiny.

 

Moderné a efektívne

Prvé dva dni medzinárodného podujatia v réžii Ekonomickej univerzity v Bratislave však patrili interaktívnym workshopom na aktuálne témy, ako sú študentské mobility, budúcnosť výmenného programu Erasmus+, sociálna inklúzia či stratégie v študentskej komunikácii. O atraktívny program a hladký priebeh workshopov, do ktorých sa okrem študentov zapojili aj pedagógovia z univerzít vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Portugalsku, Rumunsku, Taliansku, Česku, Severnom Macedónsku a na africkom Mauríciu, sa postaralo Oddelenie medzinárodnej mobility Centra medzinárodných vzťahov v rámci programu Erasmus+.

Po príhovoroch rektora Ferdinanda Daňa a prorektora pre medzinárodné vzťahy Borisa Mattoša dostala priestor napríklad Anna Veszprémi-Sirotková z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty. Počas workshopu zameraného na Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University, na ktorom sa spolupodieľala aj EU v Bratislave, si mohli účastníci vyskúšať moderné a efektívne manažérske techniky v oblasti vzdelávania a komunikácie. Účastníkov z radov študentov tiež zaujali informácie o nových formátoch mobilít, digitalizácii vzdelávania a spolupráci počas pandemickej krízy.

Podujatie International Days at EUBA ukázalo, že aj v čase obmedzení spôsobených koronavírusom možno rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a motivovať študentov k tomu, aby dokázali naplno využiť možnosti medzinárodných mobilít. O to viac, že na výmenný program Erasmus+ pôjde v rokoch 2021 až 2027 dvakrát viac financií zo strany Európskej komisie ako v predchádzajúcom období.

 

Zoznam zastúpených inštitúcií:

University of Orleans / France
Baden-Wuerttemberg State University (DHBW) in Mosbach / Germany
Rosenheim Technical University / Germany
Athens University of Economics and Business / Greece
Prague University of Economics and Business (VŠE Praha) / Czech Republic
Southwestern University of Finance and Economics / China
Università degli Studi di Firenze / Italy
L.N. Gumilyov Eurasian National University / Kazachstan
University of Mauritius / Mauritius
ISCTE Business School / Portugal
Universidade Católica Portuguesa / Portugal
Integrated Business Faculty in Skopje / Republic of North Macedonia
Victor Babes University Timisoara / Romania

Zdroj: https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2201-ekonomicka-univerzita-vtiahla-do-vyucby-aj-pedagogov-zo-zahranicia-slovenski-studenti-zaujali-aktivitou-aj-znalostami