Ekonomická univerzita v Bratislave podporuje Medzinárodný deň proti predkladaniu diplomoviek a iných prác napísaných na objednávku

17.10.2019

16. október patrí každý rok Celosvetovému dňu etiky a zároveň je to aj Medzinárodný deň proti predkladaniu diplomoviek a iných práce napísaných na objednávku. Plagiátorstvo je porušením zásad akademickej integrity a etiky. Rozmáha sa predkladanie diplomoviek napísaných na objednávku (contract cheating - jedna z foriem plagiátorstva) a je potrebné to potláčať. Ekonomická univerzita v Bratislave sa aktívne hlási k tejto aktivite a podporuje tento medzinárodný deň.

K podvádzaniu dochádza vtedy, ak jedna osoba vypracuje akademickú prácu (napr. zadanie, skúšku alebo test) pre inú osobu, ktorá ju potom predloží ako svoju prácu. Toto správanie podkopáva kvalitu a integritu a podkopáva celý vzdelávací systém.

Pár čísel podľa odborníkov:

až jednu pätinu prác tvoria plagiáty (Newton & Lang, 2016),
najmenej 7% študentov to označilo ako svoju vlastnú prácu (Turnitin, 2013), 
plagiátorstvo je prosperujúce a lukratívne podnikanie - medzi rokmi 2005 - 2013 uskutočnili študenti takmer 19 000 pokusov a plagiátorstvo (Matthews, 2013).

Zdroj: https://www.euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1787-euba-podporuje-medzinarodny-den-proti-predkladaniu-diplomoviek-a-inych-prac-napisanych-na-objednavku