Deň otvorených dverí na Bratislavskej Business School EU v Bratislave

12.09.2017

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravila pre záujemcov Univerzity tretieho veku (ďalej UTV) v akademickom roku 2017/2018 štyri atraktívne a zaujímavé študijné odbory, ktoré bližšie predstaví v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 5. októbra 2017 od 16:00 hod. v učebni č. A 3.12.

UTV  je  platformou, ktorá slúži na záujmové vzdelávanie seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

Zdroj: http://euba.sk/univerzitne-udalosti/bbs-eu-v-bratislave-organizuje-den-otvorenych-dveri-pre-zaujemcov-univerzity-tretieho-veku

Fotogaléria k článku: